Sobre idioma

Aquest blog és bilingüe, totes les entrades estan publicades en català i castellà.

Este blog es bilingüe, todas las entradas están publicadas en catalán y castellano.

9 d’oct. 2010

Horari

Aquí us deixem l'horari de les activitats específiques, aquest horari és aproximat i pot ser que alguna activitat balli entre hores, per assegurar-vos de les hores exactes d'inici informeu-vos a les mateixes Juguem!

A part de les activitats que surten aquí, recordeu que hi ha les activitats comunes com són la ludoteca, les taules de wargames, els videojocs, etc. que estan sempre disponibles i a part, hi ha alguna activitat sorpresa més. ;)


Dissabte*

11:00 Inauguració i inici de les Juguem! 10
11:00 Partides lliures Nerf
11:00 Advanced Squad Leader (wargame de Normandia)
11:30 Barbarossa to Berlin (demostració wargame de la campanya de Rússia)
11:30 demostracions “Cataus” (joc de rol)
11:30 Desfilada Star Wars (pels carrers del centre vila)
11:30 Torneig “Castellers” (joc de taula)
12:00 Circuit Airsoft
13:00 Construcció de personatges de StarWars amb peces LEGO

16:00 Torneig “Dominion” joc de cartes
16:00 Partides lliures Nerf
16:30 Torneig Nerf “Red vs. Blue”
17:00 Ancients Comands & Colors (wargame)
17:00 Torneig Softcombat (Era del Caos)
18:00 Partida rol en viu “100 anys després”
18:00 Conferència presentació grup StarWars Barcelona
19:30 Projecció fanfilm: “Fan Boys”


Diumenge*

11:00 Obertura de portes
11:00 Bitlles catalanes
11:00 Demostracions i partides Football Flag
11:30 Pista Slot ambientació Star Wars
11:30 Joc lliure Nerf
11:30 Torneig “Epic Fail Tournament” jocs de taula ràpids per equips
11:30 Torneig Softcombat per parelles (Stronghold)
11:30 Fileds of Glory (wargame històric de l'antiguitat)
12:00 Construcció personatges StarWars amb peces LEGO
12:00 Torneig “Colonos de Catan” (joc de taula)

16:00 Torneig de “Clay-O-Rama” (combat amb ninots de plastilina)
16:00 Partides lliures Nerf
16:00 Torneig “Magic” estil Booster Draft
17:00 Wings of War IWW (wargame d'avions de la primera guerra mundial)

* Durant el dissabte i diumenge hi hauran activitats lliures a totes hores, que es podran consultar a informació, com són:
- Partides de rol
- Demostracions de jocs de taula
- Demostracions de wargames
- Demostracions d'airsoft.

Horario

Aquí os dejamos el horario de las actividades especificas, este horario es aproximado y puede que alguna actividad baile entre horas, para aseguraros de las horas exactas de inicio informaros en las mismas Juguem!

Aparte de las actividades que salen aquí, recordad que hay las actividades comunas como son la ludoteca, las mesas de wargames, los videjuegos, etc. Que están siempre disponibles, y a parte, hay alguna actividad sorpresa más. ;)


Sábado*

11:00 Inauguración y inicio de les Juguem! 10
11:00 Partidas libres Nerf
11:00 Advanced Squad Leader (wargame de Normandía)
11:30 Barbarossa to Berlin (demostración wargame de la campaña de Rusia)
11:30 demostraciones “Cataus” (juego de rol)
11:30 Desfilada Star Wars (por las calles den centro de Vilafranca)
11:30 Torneo “Castellers” (juego de mesa)
12:00 Circuito Airsoft
13:00 Construcción de personages de StarWars con piezas LEGO

16:00 Torneo “Dominion” (juego de cartas)
16:00 Partidas libres Nerf
16:30 Torneo Nerf “Red vs. Blue”
17:00 Ancients Comands & Colors (wargame)
17:00 Torneo Softcombat (Era del Caos)
18:00 Partida rol en vivo “100 años después” (título provisional)
18:00 Conferencia presentación grupo StarWars Barcelona
19:30 Proyección fanfilm: “Fan Boys”


Domingo*

11:00 Apertura de puertas
11:00 Bitlles catalanes (bolos tradicionales)
11:00 Demostraciones y partidas Football Flag
11:30 Pista Slot ambientación Star Wars
11:30 Juego libre Nerf
11:30 Torneo “Epic Fail Tournament” (juegos de mesa rápidos por equipos)
11:30 Torneo Softcombat por parejas (Stronghold)
11:30 Fileds of Glory (wargame histórico de la antigüedad)
12:00 Construcción personajes StarWars con piezas LEGO
12:00 Torneo “Colonos de Catan” (juegos de mesa)

16:00 Torneo de “Clay-O-Rama” (combate con muñecos de plastilina)
16:00 Partidas libres Nerf
16:00 Torneo “Magic” estilo Booster Draft
17:00 Wings of War IWW (wargame de aviones de la primera guerra mundial)


* Durante el sábado y domingo habrán actividades libres a todas horas, que se podran consultar en información, como son:
- Partidas de rol
- Demostraciones de juegos de mesa
- Demostraciones de wargames
- Demostraciones de airsoft.