Sobre idioma

Aquest blog és bilingüe, totes les entrades estan publicades en català i castellà.

Este blog es bilingüe, todas las entradas están publicadas en catalán y castellano.

23 de set. 2010

"Dominion" Demostracions i torneig

“Dominion” és un dels jocs d'estratègia de cartes que més seguidors i premis ha acaparat últimament, i dels que té més força en el mercat actual, ja sigui pel joc bàsic com per les seves magnífiques expansions.
“Dominion” és un joc on l'objectiu és aconseguir tenir el regne més gran, cada partida és diferent, ja que de les 500 cartes que inclou el joc, només es juga amb 200 cada partida, això vol dir que podem fer moltes combinacions diferents i que cada partida sigui única.

La mecànica del joc és ben senzilla, tens una baralla de cartes inicial que vas ampliant torn a torn, comprant i interactuant amb la resta de cartes de la taula i jugadors, fins que al final de la partida siguis el jugador que té més punts de victòria a la seva baralla. Fàcil oi?

Doncs no ho dubtis, tant si no hi has jugat mai com si hi tens experiència, a les Juguem! t'esperen demostracions sobre el joc, i el que és més important, un torneig el dissabte a la tarda on hi ha en joc un exemplar del mateix per cortesia de Devir.

I recorda, amb una partida ja en tens prou per entendre la mecànica i participar al torneig.
"Dominion" Demostraciones y torneo.

No, no. No nos hemos equivocado y queríamos decir dominó.

“Dominion” es uno de los juegos de estrategia de cartas que mas seguidores y premios ha conseguido últimamente, y de los que más fuerza tiene en el mercado actual, ya sea por su juego básico, como por sus magníficas expansiones.

“Dominion” es un juego donde el objetivo es conseguir tener el reino más grande, cada partida es distinta, ya que de las 500 cartas que incluye el juego, solo se juega con 200 en cada partida, esto quiere decir que podemos hacer muchas combinaciones distintas para que cada partida sea única.

La mecánica del juego es muy simple, tienes una baraja de cartas inicial que vas ampliando turno a turno, comprando e interactuando con el resto de cartas y jugadores, hasta que al final de la partida seas el jugador que tenga más puntos de victoria en su baraja. ¿Fácil verdad?

Pues no lo dudes, tanto si no has jugado nunca como si ya tienes experiencia, en las Juguem! Te esperan demostraciones sobre el juego, y lo que es más importante, un torneo el sábado por la tarde donde hay en juego un ejemplar del mismo por cortesía de Devir.

Y recuerda, con una sola partida ya tienes suficiente para entender la mecánica y participar en el torneo.